Edytowanie plików PDF w oparciu o strony

Kreator PDF24 ma kilka opcji do edycji plików PDF. Edytor zawiera wiele funkcji przydatnych w codziennym życiu. Można dzielić, łączyć i przestawiać strony, zabezpieczyć plik PDF za pomocą hasła, zmienić właściwości PDF i wiele więcej.

Kreator PDF24 może edytować pliki PDF oparte na stronach

Kreator PDF24 może edytować pliki PDF oparte na stronach. Edycja jest intuicyjna – dostajesz rezultaty w zaledwie kilku prostych krokach. Pobierz Kreatora PDF24 z tej strony i rozpakuj, aby zainstalować aplikację. Otwórz Kreatora PDF24 i załaduj pliki, upuszczając je w panelu po prawej stronie okna. Następnie możesz podejrzeć strony każdego otwartego dokumentu.

Edycja oparta na stronach oznacza, że możesz zrobić coś z całych stron. Możesz usunąć i zmienić układ strony, przenieść strony z jednego dokumentu do drugiego, scalić dokumenty, zmienić właściwości, takie jak autor i tytuł, zabezpieczyć PDF z hasłem, podpisać dokument PDF i wiele więcej.

Więcej o PDF24 Creator

Jak mogę wyodrębnić niektóre strony z pliku PDF?

Aby załadować plik otwórz Kreatora PDF24 i przeciągnij i upuść dokument w prawym panelu okna. Utwórz pusty dokument, klikając odpowiednią ikonę na pasku narzędzi. Zaznacz strony, które chcesz wyodrębnić. Użyj klawisza CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną stronę. Przeciągnij i upuść strony do pustego dokumentu. Możesz także przeciągnąć i upuścić strona po stronie. Następnie zapisz nowy dokument. Aby ułatwić te kroki, każdy dokument zawiera podgląd swoich stron. Można zwiększyć rozmiar podglądu, jeśli podgląd jest zbyt mały lub nie możesz znaleźć strony.

W jaki sposób można scalić/połączyć pliki PDF?

Otwórz Kreator PDF24 i załaduj wszystkie pliki PDF, które mają zostać połączone. Przenieś dokumenty w odpowiedniej kolejności za pomocą ikony w górę/w dół na pasku narzędzi. Pierwszy dokument na liście zostanie dodany w pierwszej kolejności do nowego dokumentu. Wszystkie pozostałe dokumenty będą dodawane kolejno. Gdy wszystkie dokumenty są w odpowiedniej kolejności, kliknij ikonę scalanie/łączenie na pasku narzędzi, aby połączyć wszystkie dokumenty w jeden. Zapisz nowy dokument.

Jak zmienić właściwości, takie jak tytuł i autor i jak mogę zabezpieczyć plik PDF hasłem?

Otwórz Kreator PDF24 i przeciągnij i upuść dokument do prawej części okna. Kliknij ikonę zapisu, aby otworzyć okno dialogowe „Zapisz jako”. Wybierz filtr PDF, aby otworzyć opcje filtra PDF. Tutaj możesz zmienić właściwości dokumentu, ustawić hasło, wybrać papier cyfrowy, ustawić opcję podpisywania i wiele więcej. Zapisz wszystkie ustawienia w profilu, jeśli często będziesz z nich korzystać.

Alternatywa: Edytuj pliki PDF online

Jeśli nie chcesz instalować żadnego oprogramowania lub po prostu musisz szybko i łatwo edytować plik PDF, to narzędzia PDF24 z pewnością są dla Ciebie odpowiednie. Za pomocą narzędzi możesz edytować pliki PDF na różne sposoby. W naszych narzędziach dostępne jest na przykład narzędzie, za pomocą którego można edytować pliki PDF. Obejrzyj je.

Edytuj pliki PDF online

Pobierz w 100 % darmowego Kreatora PDF
PDF24 Creator 8.8.2
Pobierz PDF Creator
100% za darmo | w 100% wolny od spyware
Reklama