PDF24 Creator Features

Przegląd funkcji

Ogólne

 • Tworzenie pliku PDF z dowolnej aplikacji, która posiada możliwość drukowania
 • Tworzenie innych typów plików: PDF / A, PDF / X, PS, EPS, PCL, PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PSD
 • Intuicyjny interefejs
 • Łatwa instalacja za pomocą kilku kliknięć
 • Asystent tworzenia, PDF Editor, przechwytywanie ekranu w formacie PDF
 • Nowy sterownik drukarki PDF, z większą ilością funkcji
 • Profile do kontroli jakości i wielkości pliku PDF
 • Poznaj nazwę pliku PDF z interfejsu drukowania Windows, dla plików PDF generowanych przez drukarki PDF
 • Konwersja zdjęć do formatu PDF
 • Znak wodny PDF i pieczęć PDF
 • Obsługuje cyfrowy papier, papier listowy
 • Zabezpiecza PDF hasłem
 • Ustawianie właściwości dokumentów i zezwoleń
 • Rejestrowanie plików PDF
 • Personalizowanie Kreatora PDF24
 • Automatyczne aktualizacje
 • Obsługiwane środowiska wielu użytkowników
 • Nowe ustawienia z wieloma nowymi opcjami
 • Ikona w zasobniku systemu Windows z przydatnymi funkcjami
 • For all current Windows versions

PDF24 Assistant

 • Zawiera często używane przez drukarki funkcje dla tworzonych plików PDF (zapisz, pokaż, edytuj, wyślij pocztą e-mail)
 • Mogą być spersonalizowane, z własnym logo (sprawdź na www.pdf24.org)
 • Łatwe przypisywanie profili do utworzonego PDF
 • Podgląd, do szybkiego przeglądania tworzonego PDF

PDF24 Editor

 • Automatyczne konwertowanie dokumentów (Word, Excel, obrazy, itp.) do PDF
 • Automatyczna konwersja dokumentów takich jak Word, Excel i zdjęć do PDF
 • Zintegrowany eksplorator plików do wyboru dokumentów
 • Różne tryby podglądu, dla łatwej edycji PDF
 • Zintegrowana przeglądarka plików PDF
 • Scalanie wielu dokumentów PDF w jeden
 • Dzielenie dokumentów PDF, wyciąganie stron z jednego dokumentu i tworzenie nowego pliku PDF
 • Wysyłanie utworzonych plików PDF, za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Wyodrębnianie tekstu z pliku PDF
 • Drukowanie utworzonego plik PDF

PDF24 Screen Capture

 • Tworzenie plików PDF ze zrzutu ekranu
 • Tworzy pliki PDF z całego ekranu, obszaru roboczego ekranu, aktywnych okien, aktywnej zawartości okna, z zawartości ekranu określonej przez użytkownika i ze schowka.

Obsługuje interfejs TWAIN

 • Może importować obrazy z urządzeń takich, jak skaner, aparat fotograficzny, kamera (jeśli obsługują one standard TWAIN)
 • Pozwala na tworzenie map obrazów PDF, w oparciu o zdjęcia z aparatu cyfrowego

Ikona zasobnika Windows PDF24

 • Zawiera funkcję przechwytywania ekranu w formacie PDF
 • Zawiera kilka innych przydatnych funkcji

Kompresuj PDF

 • Easily reduce the size of PDF files
 • Easy to understand user interface
 • Parameterizable to reduce file size depending on quality

PDF Reader

 • Integrated lightweight PDF Reader for viewing PDFs
 • Low resource requirements and short loading time

Szczegóły funkcji

Drukarka PDF Drukarka PDF Okno dialogowe drukarki PDF

Tworzenie plików PDF z dowolnej aplikacji, z opcją wydruku

Możliwość tworzenia plików PDF z dowolnej aplikacji posiadającej opcję drukowania. Tworzenie PDF odbywa się za pomocą wirtualnej drukarki, która jest instalowana podczas konfiguracji i która jest nazwana „PDF24”. Drukowanie na tej drukarce tworzy PDF z drukowanej zawartości.
Formaty wyjściowe PDF24 Creator Formaty wyjściowe PDF24 Creator

Dodano alternatywne formaty wyjściowe

Można zapisywać dokumenty w wielu nowych formatach. W przeszłości PDF24 Creator mógł zapisywać pliki tylko w formacie PDF, ale teraz można zapisywać pliki w formacie PDF, PS, EPS, PCL, PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PSD. Większość nowych formatów to te związane z obrazami.
asystent PDF24 Creator

Asystent tworzenia PDF

Asystent tworzenia PDF otwiera się, po wydrukowaniu na drukarce dokumentu w formacie PDF. Asystent posiada podstawowe funkcje, takie jak podgląd, zapisz, wyślij lub edytuj utworzony plik PDF. Ustawianie profilu PDF do tworzenia plików PDF w określonej jakości jest również możliwe.
Konwertuj pliki do formatu PDF automatycznie Konwertuj pliki do formatu PDF automatycznie

Automatyczna konwersja dokumentów (Word, Excel, obraz,...) do PDF

PDF24 Creator zawiera komponent do konwersji różnych dokumentów i obrazów do formatu PDF. Aby przekształcić dokumenty, otwórz Kreator PDF24, przeciągnij i upuść dokumenty ze zintegrowanej przeglądarki do odpowiedniego pola. PDF24 Creator przekształci te dokumenty do formatu PDF.
Edytuj PDF metainformacji Edytuj PDF metainformacji

Ustaw/Zmień właściwości dokumentów, takie jak autor i tytuł pliku PDF

Z PDF24 Creator możesz ustawiać i zmieniać właściwości dokumentu PDF. Otwórz PDF24 Creator, przeciągnij i upuść dokument do odpowiedniego pola, otwórz menu kontekstowe dokumentów, klikając prawym przyciskiem na nazwie i wybierz właściwości.
instalacja PDF24 Creator instalacja PDF24 Creator instalacja PDF24 Creator instalacja PDF24 Creator instalacja PDF24 Creator instalacja PDF24 Creator instalacja PDF24 Creator

Łatwa instalacja w kilku kliknięciach

Instalacja PDF24 Creator jest bardzo prosta. Pobierz plik z pdf24.org, a następnie dwukrotnie w niego kliknij. Asystent konfiguracji przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Po tym, jak asystent konfiguracji zakończy sukcesem instalację PDF24 Creator, drukarka PDF PDF24 jest gotowa do użycia.
PDF24 sterownik drukarki PDF24 sterownik drukarki PDF24 sterownik drukarki PDF24 sterownik drukarki PDF24 sterownik drukarki

Sterownik drukarki PDF posiada wiele możliwości.

Zainstalowany sterownik drukarki PDF zawiera wiele przydatnych funkcji. Podczas drukowania dokumentu w aplikacji, można otworzyć właściwości drukarki przy wyborze drukarki. We właściwościach można wybrać kolorowy lub czarno-biały wydruk, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu, drukowanie na poziomej kartce, w odwrotnej kolejności i tak dalej. Nie ma ograniczeń co do wielkości papieru. Można utworzyć plik PDF z małych rozmiarów papieru lub z dużych. Sterownik zawiera standardowe, powszechnie używane rozmiary papieru, np. A7 - A0, list, książka, B5.
Jakość i kompresja PDF Jakość i kompresja PDF Jakość i kompresja PDF

Profile do kontroli jakości i rozmiaru pliku PDF

Dzięki profilom możesz kontrolować jakość i kompresję pliku PDF. Niższa jakość skutkuje mniejszym rozmiarem pliku PDF, a lepsza jakość większym rozmiarem. W asystencie tworzenia PDF dodano pole wyboru, umożliwiające ustawienie konkretnego profilu dla danego PDF. Profile mogą być również zmienione dla każdego dokumentu w edytorze PDF24, w interfejsie użytkownika.
PDF24 Creator interfejs użytkownika PDF24 Creator interfejs użytkownika PDF24 Creator interfejs użytkownika PDF24 Creator interfejs użytkownika PDF24 Creator interfejs użytkownika PDF24 Creator interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika

PDF24 Creator został zaprojektowany dla łatwej i intuicyjnej obsługi. Interfejs użytkownika jest intuicyjny.
Wbudowany eksplorator plików Wbudowany eksplorator plików Wbudowany eksplorator plików Wbudowany eksplorator plików

Zintegrowana przeglądarka do wyboru dokumentów

Wybór dokumentów i przeglądanie folderów jest łatwe dzięki zintegrowanej przeglądarce. Przeciągnij i upuść dokument do odpowiedniego pola, aby automatycznie tworzyć i edytować pliki PDF.
Tryb podglądu Tryb podglądu Tryb podglądu Tryb podglądu

Kilka trybów podglądu dla dokumentów PDF podczas edycji

PDF Creator wyświetla w prawej części okna załadowane dokumenty PDF. Każdy załadowany dokument zawiera podgląd stron. Istnieją różne tryby podglądu, w różnych dostępnych rozmiarach. Podgląd umożliwia szybki przegląd zawartości dokumentu i pomaga wybrać strony.
Wbudowana przeglądarka plików PDF

Zintegrowana przeglądarka PDF

PDF24 Creator zawiera przeglądarkę PDF do wyświetlania dokumentów PDF. Przeglądarka może być otwarta przez podwójne kliknięcie na nazwie dokumentu PDF, przez podwójne kliknięcie na danej stronie, lub przez kliknięcie na odpowiedni symbol na pasku narzędzi. Przeglądarka posiada powszechnie znane cechy, takie jak obracanie, powiększanie, zmniejszanie, dopasowanie do okna, itd. Ponadto umożliwia zapisanie danej stronę jako obraz.
Merge PDF files Dołącz plik PDF Złóż pliki PDF

Łączenie wielu plików PDF w jeden

Scalanie wielu dokumentów PDF w jeden, może również być zrobione w Kreatorze PDF24. Otwórz PDF24 Creator i załaduj dokumenty PDF, wybierając je w zintegrowanej przeglądarce, przeciągnij i upuść je w prawej części okna. Umieść dokumenty PDF w odpowiednim porządku, za pomocą przycisków w górę/w dół na pasku narzędzi, a następnie kliknij przycisk Połącz, aby scalić dokumenty PDF. Łączenie odbywa się w kolejności od góry do dołu.
Dzielenie plików PDF Wyodrębnij strony PDF Złóż pliki PDF Dzielenie plików PDF Dzielenie plików PDF

Podziel PDF, wyciągnij strony i stwórz nowe pliki PDF

Jedną z najlepszych cech Kreatora PDF24 jest praca w oparciu o strony. Można przeciągać i upuszczać strony z jednego dokumentu PDF do innego, usuwać strony w pliku PDF i zmienić kolejność stron, przenosząc je z jednego miejsca do drugiego. Są to funkcje, dzięki którym można tworzyć nowe dokumenty w formacie PDF na podstawie innych.
Ochrona PDF Chroń pliki PDF

Ustawianie właściwości zabezpieczeń pliku PDF i zabezpieczanie PDF za pomocą hasła.

Z Kreatorem PDF24 można zmieniać kilka właściwości zabezpieczeń pliku PDF i zabezpieczać go hasłem. Otwórz PDF24 Creator, załaduj lub utwórz plik PDF, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz właściwości. Kliknij na karcie zabezpieczeń i zapisz ustawienia.
Wyślij PDF e-mailem Wyślij PDF e-mailem Wyślij PDF e-mailem Wyślij PDF e-mailem

Wyślij PDF e-mailem

Wiadomości e-mail z załączonym PDF można wysłać z PDF24 Creator. Można to zrobić w asystencie tworzenia, po utworzeniu PDF, za pomocą drukarki pdf24, lub w menu edycji w interfejsie użytkownika. W Asystencie drukarki PDF znajduje się przycisk umożliwiający wysłanie aktualnie utworzonego pliku PDF, a w menu edycji, w interfejsie użytkownika znajduje się przycisk paska narzędzi i menu każdego menu kontekstowego pliku PDF, pozwalający na wysłanie e-maila.
Podpisywanie PDF

Podpisywanie PDF

Podpisywanie to kolejna wspaniała cecha PDF24 Creator. Program zawiera wszystko, aby utworzyć i umieścić podpis w pliku PDF. Aby skorzystać z tej funkcji, potrzebny jest certyfikat do podpisywania na koncie użytkownika systemu Windows. Własnoręcznie podpisany certyfikat może zostać utworzony z PDF24 Creator i służyć do podpisywania dokumentów w formacie PDF. Innym sposobem jest użycie karty podpisu. W przypadku korzystania z karty podpisu, potrzebne jest specjalne oprogramowanie Windows, umożliwiające wykorzystanie kart podpisu.
Dodaj znak wodny PDF

Znak wodny PDF i pieczęć PDF

Nowa funkcja pozwala dodać znak wodny do pliku PDF. Funkcja ta znajduje się w oknie dialogowym „Zapisz jako”. Kliknij na przycisk „Zapisz jako” w asystencie, po czym pojawi się nowy wpis w menu. Istnieje wiele opcji do konfiguracji znaku wodnego. Możesz skonfigurować tekst, czcionki, rozmiar czcionki, kąt, kolor, tryb i marginesy. Wszystkie opcje mogą być zapisane w profilu. Funkcja ta może być stosowana także jako pieczątka. Wybierz tryb nakładki, a tekst zostanie wydrukowany jako wierzchnia warstwa na tekście strony.
Połącz papier cyfrowy i PDF Połącz papier cyfrowy i PDF Połącz papier cyfrowy i PDF Połącz papier cyfrowy i PDF

Obsługiwanie papieru cyfrowego i listowego

Ta funkcja daje możliwość łączenia treści pliku PDF z zawartością papieru cyfrowego. Zawartość papieru cyfrowego jest wyświetlana pod zawartością pliku PDF. Ma to taki sam efekt, jak gdyby wydrukować plik PDF na normalnej drukarce na specjalnym papierze. Papier cyfrowy może zawierać więcej niż jedną stronę. Ostatnia strona papieru cyfrowego może być powtarzana i umieszczana pod pozostałymi stronami pliku PDF.
Określ nazwę pliku PDF Określ nazwę pliku PDF Określ nazwę pliku PDF Określ nazwę pliku PDF

Określanie nazw plików PDF

PDF24 Creator określa nazwy plików utworzonych dokumentów PDF, po wydrukowaniu przez drukarkę pdf24. Interfejs drukarki Windows jest używany do określenia odpowiedniej nazwy. Podczas drukowania dokumentu o nazwie XYZ na drukarce PDF24, nazwa ta będzie automatycznie używana do nazwania pliku w formacie PDF. Ułatwia to obsługę Kreatora PDF24, zwłaszcza podczas pracy z wieloma dokumentami. Dzięki temu inne oprogramowanie może zaproponować odpowiednią nazwę dla dokumentu podczas drukowania na drukarce PDF24.
Konwersja zdjęć do formatu PDF Konwersja zdjęć do formatu PDF

Konwersja zdjęć do formatu PDF

Obrazy mogą zostać przekształcone do PDF bez utraty jakości. Otwórz PDF24 Creator i przeciągnij i upuść obrazy ze zintegrowanej przeglądarki w prawym obszarze okna. To umożliwi konwersję obrazów do formatu PDF. Utworzony plik PDF zawiera tylko obraz i nie ma brzydkich marginesów. Daje Ci to możliwość tworzenia pięknych obrazów PDF, podczas scalania wszystkich PDF w jeden.
Wyodrębnij tekst z pliku PDF

Wyodrębnianie tekstu z pliku PDF

PDF24 Creator może również wyciągnąć tekst z dokumentów PDF. Załaduj dokument PDF i wybierz odpowiednią pozycję w menu kontekstowym tego dokumentu.
Drukowanie PDF

Drukowanie PDF

Drukowanie utworzonych dokumentów PDF jest również częścią PDF24 Creator. Kliknij ikonę drukarki obok załadowanego dokumentu.
Dostosuj PDF24 Creator

Personalizowanie Kreatora PDF24

Możesz spersonalizować Kreatora PDF24 poprzez wgranie własnego obrazu do programu. Obraz jest wyświetlany w Kreatorze PDF24 w kilku miejscach. Aby spersonalizować PDF24 Creator, należy skorzystać z naszego zestawu online na pdf24.org.
Automatyczne aktualizacje Automatyczne aktualizacje Automatyczne aktualizacje Automatyczne aktualizacje

Automatyczne aktualizacje

PDF24 Creator może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje oprogramowania. Zachowanie programu odnośnie aktualizacji można dostosować do własnych potrzeb.
Obsługa systemów dla wielu użytkowników

Może być stosowany w wielu środowiskach użytkowników

PDF24 Creator może być używany w środowiskach z więcej niż jednym użytkownikiem. Więcej niż jeden użytkownik może się zalogować i korzystać z drukarki PDF. Prawa użytkownika i nowe koncepcje systemów Windows Vista i 7 zostały uwzględnione.
Przechwytywanie ekranu PDF Przechwytywanie ekranu PDF

Zrzut ekranu w formacie PDF

Możesz zrobić zrzut ekranu lub tylko jego części, a następnie utworzyć plik PDF z tą zawartością. Istnieje kilka opcji: cały ekran, robocza część ekranu, okna aktywne, zawartość aktywnego okna, obszar zdefiniowany przez użytkownika i schowek Windows. Funkcja zrzutu ekranu znajduje się w zasobniku Kreatora PDF24.
Ikona windows w schowku Ikona windows w schowku

Zasobnik systemu Windows dla PDF24 Creator

Istnieje zasobnik Windows dla Kreatora PDF24. Zasobnik na pasku służy do wyświetlania ustawień, otwierania edytora PDF, pokazywania informacji, zamykania programu w tle i używania opcji zrzut ekranu. Ikony pokazują się podczas trwania procesu tworzenia PDF przy użyciu drukarki PDF. Powiadomienia programu mogą będą wyświetlane.
Pomoc interfejsu Twain Pomoc interfejsu Twain

Obsługuje interfejs TWAIN

PDF24 Creator może odczytywać dane ze skanera, aparatu fotograficznego lub kamery, jeśli te urządzenia obsługują interfejs TWAIN. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia plików PDF.
Kompatybilny z Windows 7 Kompatybilny z Windows Vista Kompatybilny z Windows XP

Obsługuje wszystkie wersje systemu Windows do wersji Windows XP

Kreator PDF24 jest zgodny ze wszystkimi wersjami systemu Windows do wersji Windows XP. Kreator PDF24 może być używany w wersjach 32 i 64-bitowych systemu Windows.
PDF24 Creator 9.0.4
Pobierz PDF Creator
100% za darmo | 100 % wolny od programów szpiegujących
Reklama
Word do formatu PDF / Łatwe tworzenie plików PDF!
Pole dokumentu do PDF
Konwersja dokumentu do PDF w 3 krokach
1
2
Pokaż jaki jesteś cool!
Zaprojektuj swój Kreator PDF
Wyślij obraz i stwórz spersonalizowany Kreator PDF!
Pasek narzędzi wtyczki PDF
Wtyczki w 100% darmowe | 100 % wolne od spyware | 100 % Sheep!
Wtyczki PDF Wordpress PDF Plugin Webmaster PDF Plugin phpBB PDF Plugin Blogger PDF Plugin