Ustaw hasło PDF, w celu ochrony plików PDF

Pliki PDF mogą być chronione hasłem, co oznacza, że w celu otwarcia pliku wymagane będzie wprowadzenie hasła. Można również zastosować inne ustawienia zabezpieczeń, dzięki czemu można zabezpieczyć plik np. przed wydrukowaniem. Kreator PDF24 pomoże wprowadzić takie ustawienia.

Jak ustawić hasło PDF

PDF24 Creator to darmowy kreator PDF i drukarka PDF do tworzenia plików PDF. Ochrona hasłem jest jedną z funkcji oprogramowania. Plik PDF możesz zabezpieczyć hasłem, aby zapobiec otwarciu, możesz też zabezpieczyć hasłem plik PDF, aby ustawić poziom zabezpieczeń i zapobiec drukowaniu lub kopiowaniu tekstu i obrazów.

Oto jak to działa:
  • Pobierz i zainstaluj, a następnie otwórz Kreator PDF24
  • Załaduj plik PDF poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pliku w prawym panelu okna. Teraz możesz zobaczyć podgląd pliku. Możesz upuścić dowolne pliki, nie tylko PDF.
  • Kliknij ikonę „Zapisz jako” na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe „Zapisz jako”
  • Wybierz filtr wyjściowy PDF i otwórz zakładkę Bezpieczeństwo.
  • Zaznacz pole wyboru, aby użyć ustawienia zabezpieczeń i wpisz swoje hasła
  • Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie wybierz plik, w którym chcesz zapisać nowy, chroniony hasłem, plik PDF.

Więcej o PDF24 Creator

Różnice między właścicielem a użytkownikiem hasła PDF

Można ustawić dwa hasła w zakładce Bezpieczeństwo. To znaczy hasło właściciela pliku, którego zadaniem jest ochrona plików, dodatkowo można ustawić hasło użytkownika, które będzie wymagane, aby otworzyć plik.

Należy pamiętać, że właściciel ma pełny dostęp do pliku, w związku z tym ustawienie dwóch odrębnych haseł to dobry pomysł. Jeśli oba hasła są takie same i ktoś otworzy plik PDF używając tego hasła, automatycznie uzyskuje pełny dostęp do pliku, ponieważ otworzył plik jako właściciel. Jeśli chcesz powstrzymać osoby niepożądane od drukowania i jeśli chcesz ustawić hasło umożliwiające otwarcie pliku, to musisz wybrać dwa różne hasła.

CAL do PDF   NDS do PDF   Portable Document Format (PDF) – A format used for sharing documents   Create a PDF file   PDF do Image Converter   Wirtualna drukarka PDF do tworzenia plików PDF   Generating PDF files   Wygeneruj plik PDF   Printing a PDF file is very easy   MET do PDF
Reklama