Skanowanie do pliku PDF – importowanie obrazu ze skanera i tworzenie pliku PDF

Można importować dane ze skanera i można przekształcić te dane w plik PDF. Plik PDF daje najwięcej korzyści podczas importowania wielu plików ze skanera, gdyż wówczas otrzymujesz wszystkie strony w jednym pliku.
Reklama

Wystarczy skorzystać z Kreatora PDF24 do skanowania do PDF

PDF24 Creator to darmowy kreator PDF ze wsparciem importowania ze skanera lub aparatu fotograficznego. Wykonaj następujące kroki, aby skanować do formatu PDF:
  1. Pobierz i zainstaluj PDF24 Creator
  2. Otwórz Kreator PDF24
  3. Wybierz Plik -> Importuj -> Skaner, aby otworzyć interfejs skanera
  4. Wybierz ustawienia i kliknij Skanuj
  5. PDF24 Creator otrzymuje pliki ze skanera i tworzy plik PDF, powinieneś zobaczyć nowy plik w prawym panelu okna
  6. Kliknij ikonę Zapisz jako, aby zapisać importowany plik.
Można także importować więcej plików, a jeśli zaimportowałeś wszystkie pliki, możesz tworzyć nowe pliki na podstawie tych już zaimportowanych, przez przeciąganie i upuszczanie stron z jednego pliku do innego. Jeśli strona jest obrócona, zaznacz tę stronę i kliknij ikonę Obróć w lewo lub Obróć w prawo, aby przywrócić stronę do właściwej pozycji. Jeśli plik ma ostateczną postać, zapisz go.

Więcej o PDF24 Creator

PDF Word   Join PDF   Free PDF Program   Skanowanie do PDF   Convert documents to PDF   PDF Word Converter   APR do PDF   Easy to use PDF Converter   Zrzut ekranu do PDF   Narzędzia PDF