Word do PDF - Jak utworzyć plik PDF z dokumentu programu Word

Użyj po prostu darmowego i łatwego w użyciu Kreatora PDF24, aplikacji na desktop, umożliwiającej przekonwertowanie pliku programu Word do PDF. Jeśli nie chcesz, lub nie możesz zainstalować nowego oprogramowania, to możesz użyć PDF24 Online PDF Converter do konwersji pliku w Internecie.

Konwertuj dokument programu Word do formatu PDF za pomocą bezpłatnego kreatora PDF24

 1. Ściągnij darmowy PDF24 Creator z tej strony
 2. Uruchom program instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dokumencie programu Word, który chcesz przekonwertować do formatu PDF
 4. Wybierz „Drukuj” z menu kontekstowego (menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy)
 5. Następnie wybierz drukarkę o nazwie „PDF24”
 6. Kliknij przycisk „Drukuj“
 7. Otworzy się PDF24 PDF Creator i będziesz mógł podejrzeć i zapisać dokument programu Word jako plik PDF.
Więcej o PDF24 Creator

Użyj darmowego PDF24 Online PDF Converter do konwertowania dokumentu programu Word do pliku PDF

 1. Użyj przeglądarki, aby przejść do strony Online PDF Converter
 2. Wybierz dokument programu Word, który powinien być przekształcony do formatu PDF
 3. Naciśnij przycisk „GO“
 4. Poczekaj, aż otrzymasz e-mail zawierający dokument przekonwertowany z Word do PDF.
To the Online PDF Converter
Darmowy konwerter PDF online   Create PDF files for free   PDF Converter   Merging PDF files   Free PDF Converter Download   QVW do PDF   Free PDF converter software download   Create PDF files with the free PDF printer by PDF24   CATPART do PDF   Narzędzia PDF - narzędzia do tworzenia i generowania plików PDF
Reklama